Zobrazit připravované akce

Slovo preventáře

Zima 2022

Znovu se přiblížily Vánoce a Nový rok, proto bych chtěl upozornit na možné nebezpečí vzniku požáru při jejich oslavách. Období vánočních svátků je spojeno se spoustou zvyků a dekorací, při kterých často používáme svíčky. Ty se tak mohou lehce 
stát příčinou vzniku požáru v domácnosti. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří. Hořící svíčka nebo prskavka jsou otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez dozoru. Vždy, když 
odcházíte z domova nebo jdete spát, je potřeba je uhasit. Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. 
Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního 
věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Pozor na děti nebo 
i zvířata, která mohou hořící svíčku převrhnout. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aroma lampa, u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku.
Požáry vánočních stromků se naštěstí objevují spíše ojediněle, protože většina domácností používá k jejich ozdobě elektrické osvětlení. I u něj bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla a na stromek instalovat pouze takové osvětlení, které je opatřeno českým návodem, 
ve kterém jsou uvedeny srozumitelné informace, jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak jej správně používat.
Dalším častým zdrojem požáru (a to nejen o Vánocích) je drobná elektronika v domácnostech. Nebezpečné je přehřátí nabíjeného přístroje, odloženého na hořlavé podložce. Mnoho požárů již způsobily nabíječky od 
různých přístrojů (např. mobilních telefonů apod.) ponechaných v zásuvce i po odpojení přístroje. Velmi 
nebezpečným nešvarem a častým zdrojem požárů je také ponechání varné konvice postavené na „stojánku“ a zapnuté v zásuvce.
Během vánočních svátků také ve zvýšené míře vaříme a pečeme. I při této činnosti však vede často neopatrnost k tragickým koncům. Při vaření nikdy nenechávejte zapnutý 
sporák bez dozoru. Neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály. Nevařte ve volném oděvu 
– široké rukávy se mohou snadno dostat do kontaktu s plamenem plynového sporáku a vzplanout. Vznícený olej na pánvi se nesmí hasit vodou, 
jinak může dojít k těžkým popáleninám a ke vzniku požáru. Pokud ke vznícení oleje skutečně dojde, vypněte sporák, zakryjte pánev pokličkou a překryjte ještě mokrou utěrkou.
Při oslavách příchodu nového roku se v hojné míře používá zábavní pyrotechnika. Tuto raději nakupujte ve specializovaných prodejnách.
Všem občanům přeji poklidné Vánoce a do Nového roku 2023 všechno nejlepší.
Josef Lengál