Zobrazit připravované akce

JSDH obce Blažovice je v plošném pokrytí Jihomoravského kraje zařazena jako JPO kategorie 5.
 

Jedná se tedy o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností (na území zřizovatele – obec Blažovice).

V roce 2022 evidujeme 18 událostí (z toho 6 výjezdů a 12 činostem JPO - práce pro obec

Každé úterý probíhá výborová schůze v klubovně hasičské zbrojnice v 18 hodin